Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Habáň Metoděj Petr aj. red


Dominikáni. Co jsou a co chtějí.

Habáň Metoděj Petr aj. red., 1941
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři

Dominikánská edice Krystal, sv. 53.