Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Haase Karl von


Večerní Rozmluvy, kterýmiž se učení církve katolické vysvětluje.

Haase Karl von, 1849
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Původně sepsané od Karla Háse, v přeložení Dědictví Svatojanskému darované od Pantaleona Neumanna. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 23.


Katolický církevní dějepis, s obzvláštním zřením na Reformaci. Pro školy a pro lid.

Haase Karl von, 1848
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání

Vzdělal Karel Haas. Dědictví Svatojanskému obětoval Pantaleon Neumann. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 20.