Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Hájek Josef V


Nacionalismus a mravouka

Hájek Josef V., 1936
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Církev a národ, Církev a stát

Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 15. Není nám znám žádný výtisk, který by měl zachovánu kteroukoliv stranu za str. 224; zdá se, že všechny takové byly zničeny. Také se nám nepodařilo zjistit identitu autora.