Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Greger Petr, Sedlák Tomáš


Brány Evropské unie otevřeny – informační brožura pro věřící

Greger Petr, Sedlák Tomáš, 2003
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Neúspěchy

Počet výtisků brožury byl 200.000, tedy takový, aby se dostalo na každého věřícího v každém kostele. V té době byl předsedou KDU-ČSL a ministrem zahraničních věcí Cyril Svoboda a předsedou Senátu Parlamentu ČR byl další lidovec, Petr Pithart. Čtenář si může pomocí uvedeného textu osvěžit, co se v kostelích doporučovalo, a vzpomene si, jak v referendu o vstupu do EU v návaznosti na to hlasoval. A může se i zamyslet nad tím, kde jsme dnes. Politika (a stejně tak i historie) je nedílnou součástí náboženství, a proto mylný politický názor (vč. mlčení) může, stejně jako mylný názor mravoučný nebo věroučný, napáchat strašlivé škody.