Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Ghelfand Simeon Simeonovič


V předvecer druheho dne. (Marxismus a krestanství.)

Ghelfand Simeon Simeonovič, 1950
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Liberalismus obecně a osvícenství zvlášť (a u nás masarykismus)


Marxismus a křesťanský sociální reformismus. (K výročí papežských okružních listů "Rerum novarum" a "Quadragesimo anno".)

Ghelfand Simeon Simeonovič, 1946
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Sociální nauka Církve

Za OCR děkujeme čtenáři M., který píše: "Odstranění pozadí značně snížilo čitelnost." Proto ponecháváme i originál.


Dialektický materialismus. (Výklad a kritika marxistické nauky.)

Ghelfand Simeon Simeonovič, 1947
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)