Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Gauthey François-Léon


Svatá Marketa Marie Alacoque

Gauthey François-Léon, 1937
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870

Školské sestry OSF, sv. 4. 2. nezměněné. vyd. (1. vyd. 1920).
Podle franc. orig. Vie de sainte Marguerite-Marie Alacoque de l'Ordre de la visitation, který vycházel ve stále nových vyd. – školské sestry měly patrně při překladu v ruhou vyd. z r. 1919. Srov. http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/margueritemarie/ – ze zde uveřejněných dopisů vyplývá, že za text publikace nezodpovídá ani tak arcibiskup Gauthey, jako spíše nikde nejmenovaná "Ma Révérende Mère" Monastère de la Visitation (Paray-le-Monial, France).