Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Friedberg Emil Albert, Richter Emil Ludwig


Corpus iuris canonici. 1. Decretum magistri Gratiani. 2. Decretalium collectiones.

Friedberg Emil Albert, Richter Emil Ludwig, 1955
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Právní korpusy a kodexy