Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Freund Georg


Volnosť, rovnosť, bratrství

Freund Georg, 1897
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Liberalismus a osvícenství z Francie a USA (a u nás masarykismus)

Se svolením spisovatelovým přeložil P. Rejzek Josef František.


Moderní hesla protináboženská

Freund Georg, 1911
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)

Zčeštil prelát Sedlák Jan Nepomucký, 2., opr. vyd.; 1. vyd. Protináboženské časové frase ve světle pravém – příspěvek k řešení nejpalčivější časové otázky, 1894. Brilantně diskutovaná hesla jsou tak, s prominutím, blbá, ale tak častá, že publikaci při nejlepší vůli nemůžeme vřaditi do pododdělení 0301 nebo 0314: Apologetika, nýbrž její bezpečné místo jest jedině mezi pověrami.