Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Franciscus, Viganò Carlo Maria


Výzvy

Franciscus, Viganò Carlo Maria, 2018
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače

K první výzvě: otvírání se Církve světu se zrychluje, latinské znění už není, na vatikánských stránkách jsou jen jazyky DE - EN - ES - FR - IT - PL - PT. Druhou výzvu zveřejňujeme na přání Svatého otce, "ať si každý udělá obrázek sám;" latinské znění též neexistuje. České znění převzaté z internetu jsme neověřovali.