Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Franciscus Assisiensis, svatý, Brejcha Jan Leander


Spisy a myšlenky sv. Františka z Assisi

Franciscus Assisiensis, svatý, Brejcha Jan Leander, 1915
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302

Překlad světcových spisů od P. Jana Leandera Brejchy OFM (* 30. 10. 1894 Plzeň, 1928 z řádu vystoupil, † 25. 12. 1936 Hlavatce) vyšel dvakrát; 1. vyd. na přání naskenujeme. Podruhé vyšlo u Kuncíře značně zkráceně a zcela bez edičních poznámek, ale, jak bylo zvykem vydavatele, tiskařsky výpravně, pod názvem Spisy svatého Františka, zakladatele řádu Bratří menších, 1926.