Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Forcellini Aegidio, Corradini Franciscus, Perin Josephus


Lexicon totius latinitatis, Tom. 1 – 6

Forcellini Aegidio, Corradini Franciscus, Perin Josephus, 1940
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Latina Starého a Nového zákona

02010261: Lexicon sestává ze dvou komplexů. 1. komplex (sv. 1 až 4) je latinský slovník obecných jmen, který jsme rozdělili do 10 částí (_Forcellini-). 2. komplex (sv. 5 a 6) je latinský slovník vlastních jmen (_Perin-): Onomasticon Totius Latinitatis. Tom. I. (Opera Et Studio Doct. Josephi Perin Alumni Seminarii Patavini Lexico Adjectum). Tom. II. (Opera Et Studio Doct. Josephi Perin Alumni Seminarii Patavini Lucubratum), Perin Josephus, 1913 a 1920. Za tip opět děkujeme panu B.
Knihy jsme převzali. Kvalita skenů není valná, takže zveřejněný -text není pro delší citace nijak dobrý.