Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Foltynovský Josef


Pastorálka, Díl 3. Duchovní správa

Foltynovský Josef, 1936
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně

Předchozí dva díly této Pastorálky jsou u nás kvůli věcné příslušnosti v jiných odděleních, a to Díl 1. Duchovní řečnictví hledejte v pododd. 0901: Učebnice homiletiky a Díl 2. Liturgika v pododd. 1706: Učebnice liturgiky. Všechny tři díly však tématicky náležejí k sobě – do Pastýřského bohosloví.


Pastorálka, Díl 1. Duchovní řečnictví

Foltynovský Josef, 1938
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Učebnice homiletiky

Srov. charakteristiku u Dílu 3 v pododd. 0701: Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně.


Bl. Jan Sarkander. Jeho doba, život a blahoslavení.

Tenora Jan, Foltynovský Josef, 1920
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

Ke třistaletému výročí jeho smrti. Několik vadných míst skenu příležitostně opravíme.


Pastorálka, Díl 2. Liturgika

Foltynovský Josef, 1936
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky

Srov. charakteristiku u Dílu 3 v pododd. 0701: Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně.