Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Ferrero Benigna Consolata


Průvodce (vademecum) duší Bohu zasvěcených. Myšlenky a modlitby ze zápisků sestry Benigny Konsolaty Ferrerové.

Ferrero Benigna Consolata, 1928
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři

2. vyd. (1. vyd. 1925). Orig. Vademecum proposto alle anime religiose da un pio autore, 1956 12. vyd. Školské sestry OSF, sv. 12.


Služebnice Boží sestra Benigna Consolata Ferrerová ze řádu Navštívení Panny Marie v Comě v Italii.

, 1924
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Přední světové osobnosti

Školské sestry OSF, sv. 11. Orig. Breve vita della serva di Dio suor Benigna Consolata Ferrero della Visitazione di S. Maria in Como, 1921 – 5. vyd.;1. vyd. 1917/8, 10. vyd. 1939.