Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Fassbinder Maria


Monika, svätá matka

Fassbinder Maria, 1946
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký

Orig. Monika, die heilige Mutter, 1939 (též 1958 a 1959). Dominikánska edícia Veritas, Smer, sv. 11.