Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Falkenauer František


Boj o český jazyk v kostele a ve škole v Úsově v letech 1853 – 1855.

Falkenauer František, 1946
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače

ČKD 1946, č. 4, str. 163 – 173 a č. 5, str. 228 – 246.