Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Facciolatus Jacobus(


Compendiaria Graecae Grammatices Institutio in Usum Seminarii Patavini Multo, quam antea, emendatior, atque auctior. Adjectae sunt Radices linguae Graecae.

Facciolatus Jacobus(?), 1756
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Koiné – řečtina Starého a/nebo Nového zákona

02030304: Juxta editionem Patavinam. Pozn. k roku vydání a vydavateli: Roku 1773 Svatý otec zrušil Societas Jesu "navždy a neodvolatelně". Pozn. k místu vydání: Padova i Trnava patřily do Svaté říše římské, jejíž císař Josef II. v obdobném duchu rušil kláštery i semináře ponejvíce v letech 1785/6. Pozn. k autorovi: Jacobus Facciolatus (též Jacopo Facciolati) (1682 – 1769) není v tomto vydání uveden, je však uveden ve vydáních předešlých i následných tohoto díla.