Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Fürst Kamil


Latinská mluvnice pro školy střední; pro gymnasia a reálná gymnasia

Fürst Kamil, 1946
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Latina Starého a Nového zákona

02010155: Vydání 2., opravené a poslední.


Slovník česko-latinský

Meissner Josef, 1940
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Latina Starého a Nového zákona

02010222: Tento slovník pak ještě vyšel dvakrát jako doslovný přetisk spolu s 6. a 7. vydáním latinsko-českého slovníku Kamila Fürsta (zde 02010242). Za tento tip i mnohé další v tomto oddělení děkujeme panu B. Bibliografické údaje o autorovi se nám nepodařilo, snad jen zatím, zjistit. Víme jen, že vyučoval latinu na Masarykově státním reálném gymnasiu v Praze 2, Křemencova ulice, v letech 1934/1935 – 30. 6. 1941, a že už ve šk. r. 1935/1936 si vzal od 11. 1. 1936 do konce školního roku zdravotní dovolenou.


Slovník latinsko-český, se zřetelem k potřebě žactva středních škol

Fürst Kamil, 1946
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Latina Starého a Nového zákona

02010242: Vydání 7., přehlédnuté a rozšířené, poslední.