Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Eymard Pierre-Julien, svatý 1962


O svatém přijímání

Eymard Pierre-Julien, svatý 1962, 1926
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

Výňatky ze spisů a řečí blahoslaveného Petra Juliána Eymarda (blahoslaven r. 1925), zakladatele kongregace Nejsvětější Svátosti, podle 15. vydání francouzského, v češtině vyd. 2. opravené; 1. vyd. vyšlo r. 1904.


Měsíc Panny Marie naší milé Paní nejsvětější Svátosti oltářní

Eymard Pierre-Julien, svatý 1962, 1899
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Rozjímání vybraná ze spisů důstojného P. Eymarda, zakladatele tovaryšstva nejsvětější Svátosti. S povolením generála řádu Eucharistiánů přeložil Horecký Jan(?).