Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Ehrle Franz


Scholastika a její úkoly v naší době. Zásadní poznámky k její charakteristice.

Ehrle Franz, 1937
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

Orig.: Die Scholastik und ihre Aufgaben in unserer Zeit . Grundsätzliche Bemerkungen zu ihrer Charakteristik. 2. rozmn. vyd. 1933.