Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Ehrenberger Josef


Čermákova rodina aneb Pýcha vede k pádu a zapření sebe k vítězství. Obraz ze života ve dvojím oddělení s dodatkem z nejnovější doby.

Ehrenberger Josef, 1867
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 52. Tištěno frakturou, nově vyšlo r. 1875 pod titulem Čermákova rodina. Obraz z národního života v trojím oddělení, a po smrti autora ještě r. 1902 pod titulem původním.


Boj a vítězství pravdy Boží v Čechách. Obraz ze šedověkosti v čtveru oddělení.

Ehrenberger Josef, 1872
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 57.


Duševní zábava. Sbírka povídek mravních k vzdělání lidu křesťanského.

Borový Klement, Lautenschlager Ottmar, Hlinka Vojtěch, Ehrenberger Josef, 1859
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 44. Povídky: Lydie; Hortensie; Maria, pomocnice křesťanů; Dvojí cesta; Dědictví po matce; Hospodáři a výminkáři v Suchoparech; Červená střecha mezi lesy na cestě k železnici; Na Veliký pátek.