Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Dunkel Werner (pseudonym Mut D. W.), Kronus Václav Š


Světice z naší doby sv. Terezie od Ježíška

Dunkel Werner (pseudonym Mut D. W.), Kronus Václav Š., 1928
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

Kropáč & Kucharský, sv. 1928.x. Orig. Schwester Theresia vom Kinde Jesu Nach ihrem Tode, poprvé 1918, potom znovu a znovu až do r. 1938.