Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Drábek Jan


Výstava katolického tisku časopisu "Otázky dneška".

Drábek Jan, 1934
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Otázky dneška roč. 3, 1934 – 1935, s. 139 – 141. Dar Knihovně. Pán Bůh odplať.
Za pozornost stojí ve srovnání s ruskými bezbožeckými časopisy úplná absence bezbožeckého tisku německého (přitom v Německu už r. 1933 byly zřizovány první koncentrační tábory) – jakoby součást nepřipravenosti na rychle se blížící německou agresi ...