Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Domin Karel


Dary Ducha Svatého. Podklad křesťanské mystiky – v Písmě, v Podání, v theologii.

Švach Prokop Karel, 1937
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O milosti, De gratia (charitologie) a O Duchu svatém (pneumatologie)

Dominikánská edice Krystal, sv. 30. Volně na internetu.


Listy sv. Kateřiny Sienské

Caterina da Siena (svatá), Dacík Reginald Maria, 1940
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1302 do r. 1563

Vyšlo třikrát pokaždé v jiném překladu: 1. vyd. 1912 jako "Listy svaté Kateřiny Sienské v postupu časovém jak uspoř. byly Mikulášem Tomašem a vyd. 1860 ve Florencii" přeložil P. Antonín Stříž, 2. vyd. jako "[Svazek I. sc. spisů světice]" 1930 (u Kočího a u Florianové) P. Josef Vašica a 3. vyd. jako "Výbor z listů svaté Kateřiny Sienské" 1940 P. Karel Vrátný – Dominikánská edice Krystal, sv. 47. Uveřejňujeme všechny tři překlady.


Svatý Norbert, arcibiskup Magdeburský, patriarcha a zakladatel řádu premonstrátského, patron Český. Vypsání jeho života jakož i přenešení jeho sv. ostatků z Magdeburku do Prahy.

Čermák Dominik Karel, 1877
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

K páté padesátileté památce přenešení toho vypravuje Dominik K. Čermák. Pozn.: Kardinál Harrach nařídil přičlenit sv. Norberta k českým zemským patronům (nejen co se týče historie a přenesení svěcova těla, ale i územně: Magdeburg – staročesky Děvín – byl ne tak daleko od Lužice, která patřívala k České koruně; a Berlín – jméno je slovanské – byl na samé hranici Lužice). Sv. Norbert je jako jediný světec zobrazován s monstrancí. Je patronem dobrého porodu.


Klíč k úplné květeně Republiky československé

Domin Karel, Podpěra Josef, Polívka František, 1928
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Historický místopis Zemí Koruny české


Anno Dominice Incarnationiis 992. Roku 992 od Božího vtělení.

Boleslav II. Pobožný, Vojtěch sv., 992
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Středověké právo a náš národ – Země koruny české

Nejstarší listina o souladu církevní moci a státní moci Přemyslovců; lat. orig. viz v tomto pododdělení Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae. Tomus 1, Inde ab a. 805 usque ad a. 1197, Friedrich Gustav, 1907 (1Friedrich2-150dpi.pdf), str. 43, č. 37. Pokud jde o české znění, nenašli jsme starší překlad než nedávný text Kaprasova žáka Vaněčka z r. 1957. Vkládáme nepatrný separát skript Prameny k dějinám státu a práva v Československu. Část I. Do husitského revolučního hnutí, Vaněček Václav. Část II. Do Bílé Hory, Malý Karel a kol., 1977. K tomu ještě novější překlad Jany Zachové, uveřejněný v knize Slavníkovci ve středověkém písemnictví, Nový Rostislav, Sláma Jiří, Zachová Jana, 1987. Za informaci o příp. dřívějším překladu budeme vděčni.


Insigniáda a kde kdo tehdy stál

Domin Karel, 1934
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Novodobé dokumenty, týkající se našeho národa

K autorství: Prof. Karel Domin, rektor University Karlovy, vyvolal takzvanou insigniádu, jíž se podařilo převzít universitní insignie, které protiprávně zadržovala tehdejší Německá universita v Praze.


Akord – časopis katolicky orientovaných autorů pro literární kritiku a teorii.

Durych Jaroslav, Chudoba Bohdan, Pecka Dominik, Dokulil Jan, Zahradníček Jan aj., 1948
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Vycházel ve třech etapách, v každé s jiným vydavatelem: 1. 1928 – 1933, 2. 1934 – 1939, 3. 1939 – 1948. Hodláme přinést jen výběr příslušných textů. Např. ve 2. etapě Edice Akord vydávala Hegerovy překlady Bible (viz pozn. b) v pododdělení 0101 Základní vydání celého Písma svatého česky nebo latinsky), které nebudeme publikovat; dokonce budeme vybírat i z Duchovní orientace, kterou vedl P. Dominik Pecka.
1. Akord – Časopis katolicky orientovaných autorů pro literární kritiku a teorii. Forst Vladimír, Trochtová Zina, 1985.
2. Zpráva o činnosti Moravana, spolku katolických akademiků. Drobný Antonín, Smékal Bedřich aj., 1931.
3. 1906 – 1946. Spolek katolických akademiků Moravan. Skoupý Karel, Uher Augustin aj., 1946.