Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Dokoupil Antonín (pseudonym P. Alberti)


Světec Don Bosko

Dokoupil Antonín (pseudonym P. Alberti), 1946
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

4. vyd. (poprvé 1934/5, 2. vyd. 1936, 3. vyd. 1941, 2. slov. vyd. 1947), vydal Salesiánský chlapecký domov na Skřivánku, Pardubice.