Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Dohnal Štěpán, Schaffra Benno Heřman


Devítidenní pobožnost k božskému Srdci Páně

Dohnal Štěpán, Schaffra Benno Heřman, 1908
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

Dle německého (vydání) upravil v Pánu zesnulý Štěpán Dohnal všem ctitelům Nejsvětějšího Srdce Páně; toto 2. vyd. upravil P. Benno Schaffra, ř. s. B.