Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Doerner August


Na rozcestí. Jinochům a dívkám před volbou stavu.

Doerner August, 1924
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

Orig. Standeswahl-Büchlein für Jünglinge und Jungfrauen, 1914. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999.