Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan)


Bible a věda. Rozhovory o námitkách proti Písmu svatému

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1916
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 67. Na francouzském podkladě upravil Jan Bělina (Jaroslav Dlouhý).


Katechetické promluvy. I. Výklad Apoštolského vyznání víry

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1927
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety


Katechetické promluvy. II. Výklad Desatera

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1928
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety


Katechetické promluvy. III. Výklad sv. svátostí

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1929
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety


Kdo jest otrokem?

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1903
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Starý kapitalismus volné soutěže

Napsal Jan Bělina. Hlasy Katolického spolku tiskového 34, 1903, č. 3.


Spiritismus

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1906
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)