Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla)


Dešť růží. Časopis věnovaný úctě sv. Terezie Ježíškovy a Bl. Anežky České.

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla) red., 1929
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři

Školské sestry OSF, sv. 37. Šlo jen o čtvrtletník, proto není zařazeno v pododd. 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka. Vyšlo 13 ročníků, poslední 1941; pak jej Němci zakázali. Po porážce Německa už nebyl obnoven.


Pobožnost k Matce Boží bolestné

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla)(?), 1930
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Školské sestry OSF, sv. 24. Vyšlo ještě r. 1940.


Devítidenní pobožnost k blahoslavené Zdislavě Berkovně

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla), 1940
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Ke svatým a k Božím andělům

Pán Bůh odplať za laskavé zapůjčení.


Novéna k blahoslavené Anežce České.

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla), 1930
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Ke svatým a k Božím andělům

Školské sestry OSF, sv. 25. Vyšlo ještě roku 1936.


Milostné pražské Jezulátko

Ťoupalík František Xaver, 1929
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

Podle různých pramenů. Původ, dějiny a popis sošky Pražského Ježíška. Úcta k němu u nás i ve světě. Básně, modlitby a litanie k poctě Božského Dítka. Školské sestry OSF, sv. 21.
Pozn.: Je nejasná role, kterou při tvorbě publikace měla Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla), autora "Ťoupalík" se nám navíc nepodařilo vypátrat.


Pražské Jezulátko doma i v cizině, vydání pro mládež. V roce I. celostátního sjezdu československých katolíků.

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla), 1935
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

Vyprávění o dvou pražských dětech a jejich vztahu k Pražskému Jezulátku. Vykonané zázraky a úcta k sošce.. Školské sestry OSF, sv. 40.


Děti u blahoslavené Anežky

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla), 1930
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

Školské sestry OSF, sv. 23.


Blahoslavená Anežka Česká, dcera českého krále Přemysla Prvního

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla), 1932
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

(název pokračuje:) zakladatelka kláštera sester svaté Kláry a svatého Františka a první abatyše či starší sestra toho kláštera, zakladatelka rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou a jejich špitálu před mostem Karlovým, přečistá sestra svaté chudoby podle srdce bratra Františka.
Vyšlo dvakrát, kromě zveřejněného, podstatně přepracovaného a rozšířeného vyd., též roku 1929 jako Dominikánská edice Krystal, sv. 4.


Ctihodná Matka Marie Elekta od Ježíše z řádu bosých karmelitek, zakladatelka pražského Karmelu.

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla), 1935
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti