Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Denzinger Henricus


Enchiridion Symbolorum Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et Morum

Denzinger Henricus, 1913
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

12.vyd. je z r. 1913, 11. vyd. z r. 1911.