Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Davídek Václav


Methodický výklad nového katechismu

Davídek Václav, 1902
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety


Svatý Antonín, Divotvůrce Paduánský

Davídek Václav, 1905
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302

(název pokračuje:) modlitební kniha, obsahující mimo rozličné modlitby a pobožnosti k sv. Antonínu Paduánskému i krátký životopis jeho. Dle autentických pramenů v roucho české přioděl Václav Davídek.


Jen žádný strach před smrtí! Pro obecný lid a také pro vrchnosť duchovní a světskou.

Stolz Alban Isidor, 1896
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

Dle P. prof. ThDr. Albána Stolze jazykem českým napsal P. Davídek Václav. Orig. Mixtur gegen Todesangst. Für das gemeine Volk und nebenher für geistliche und weltliche Herrenleute. Poprvé vyšlo počátkem 40. let 19. stol., 31. vyd. r. 1919.