Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Dąbrowski Tomasz


Sedm slov Kristových s kříže – řeči postní

Dąbrowski Tomasz, 1911
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Rozjímání nad texty Písma sv. a nad dokumenty sv. Tradice

Z jazyka polského se svolením autorovým přeložil a kázání na Velký pátek připojil P. Mottl Jan.