Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Cyril, svatý, Metoděj, svatý, Vašica Josef


Soudní zákon lidem, Literární památky epochy velkomoravské 863 – 885

Cyril, svatý, Metoděj, svatý, Vašica Josef, 1966
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Středověké právo a náš národ – Země koruny české

česky