Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Cyprianus Thascius Caecilius, svatý, Deml Jakub


O divadlech

Cyprianus Thascius Caecilius, svatý, Deml Jakub, 1927
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve

Předřazujeme lat. text. V moderní době autorství sv. Cypriána považují za nejisté.