Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Crawley-Boevey Mateo


Následujte mne! Vážná naučení o světici z Lisieux.

Crawley-Boevey Mateo, 1927
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

Překlad z La bienheureuse petite Thérèse – graves et réconfortantes leçons de l'Etoile de Lisieux, 1923, resp. La sainte petite Thérèse de l'Enfant Jésus – graves et réconfortantes leçons de l'étoile de Lisieux, 1925. Školské sestry OSF, sv. 17.