Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Couzard Pierre-Remi(gius)


Sv. Helena. Dle historie a podání.

Couzard Pierre-Remi(gius), 1913
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Ostatní literatura období katolické občanské moci (od r. 313 do r. 450)

Dle francouzského spisu Sainte Helene d'apres l'histoire et la tradition (1911), na oslavu 1600letého jubilea svobody křesťanstva v jazyku českém podává Mariánská družina Smíchovská. Hlasy katolického spolku tiskového 44, 1913, č. 3.