Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Coufal Jan, Pelikán Xaver Bedřich, Zába Gustav


Slovník latinsko-český a česko-latinský ku potřebě školské. Slovník latinsko-český. Slovník česko-latinský.

Coufal Jan, Pelikán Xaver Bedřich, Zába Gustav, 1906
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Latina Starého a Nového zákona

02010201.