Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Copus John Edwin


Sirův syn neboli Historie Lazarova

Copus John Edwin, 1925
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

2. české vyd. (poprvé 1909). Přeložil P. Koudelka Alois. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 95.