Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Cochem Martin von


Život milého Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista a Jeho blahoslavené Matky Marie

Cochem Martin von, Businger Lucas Caspar, Láska Jiří, 1879
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

(název pokračuje:) ku poučení a vzdělání rodin katolických dle německého vydání od L. C. Busingera Das Leben unseres lieben Herrn und Heilandes Jesus Christus und seiner jungfräulichen Mutter Marie zum Unterricht und zur Erbauung im Sinne und Geiste des ehrw. P. Martin von Cochem. Tento německý originál vyšel v mnoha vydáních. V předloženém prozatímním tvaru je neúplný První obsah – je bez ukazatelů na stránky Dílu prvního až čtvrtého. Knihu připravujeme.


  Rozjímání o čtyřech posledních věcích člověka: I. o smrti, II. o soudu, III. o pekle, IV. o nebi.

  Cochem Martin von, 1867
  Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
  Pododdělení: O posledních věcech (člověka a světa), De novissimis (eschatologie)

  Jediné vyd.; děkujeme za tip.


  Křesťanská rodina v boji s nepřáteli

  Hug Gall Joseph, 1903
  Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
  Pododdělení: Rodina a manželství

  Přednášky o křesťanském manželství a křesťanské výchově, s dodatkem modliteb pro nemocné dle Kochema (Martin von Cochem); dle VI. německého vydání přeložil Emanuel Žák.


  Ctih. kněze Martina z Kochemu Výklad nejdražší oběti Mše svaté

  Cochem Martin von, 1933
  Oddělení: Liturgika
  Pododdělení: Liturgické příručky