Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Claudel Paul


Svaté obrázky z Čech

Claudel Paul, 1945
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

Dominikánská edice Krystal, sv. 76. V češtině vyšly tři různé překlady.