Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Cinek František


Basilika Velehradská po obnově 1935 – 1938 v jasu obnovené krásy

Cinek František, 1939
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 106.


K národnímu probuzení moravského dorostu kněžského 1778 – 1870

Cinek František, 1934
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s reformací a dřívějším protestantismem


K náboženské otázce v prvních letech naší samostatnosti 1918 – 1925

Cinek František, 1926
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Český protestantismus 20. století

Katolický pohled na schisma tzv. církve československé, na pravoslavné hnutí u nás a na českobratrský protestantismus. Bohatý přehled literatury, množství dnes neznámých faktů, jmenný rejstřík a dodatek - podvržená řeč Strossmayerova šířená tzv. církví československou.


Církev zbudovaná na frázích (1). Rozvrat církve československé (2)

Cinek František, 1923
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Český protestantismus 20. století

Dva spisky preláta Jeho Svatosti Msgre. prof. ThDr. Františka Cinka.