Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Chytil Karel


Jeho nejdůstojnější Excelence Msgre. ThDr. Antonín Podlaha

Chytil Karel, 1933
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti


Soupis památek historických a uměleckých v Království českém. Král. hlavní město Praha: Hradčany. III. Korunovační klenoty Království českého.

Chytil Karel, Podlaha Antonín, Vrba Karel, 1912
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Architektonické prvky

S 27 vyobrazeními v textu, 6 tabulkami světlotiskovými a 1 trojbarevnou tabulkou.