Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Chudoba Bohdan


Otázky dneška. Křesťanský realismus a dialektický materialismus.

Pecka Dominik, Pavelka Artur, Chudoba Bohdan, 1946
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Ontologie vč. Kosmologie

Edice Akord, sv. 36, Duchovní orientace č. 7 – řídí P. Dominik Pecka. Jediné vyd.


Úvod do studia 2. Bohosloví – co a jak číst pro studium jeho jednotlivých oborů.

Chudoba Bohdan (red.), 1946
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Srov. Bohověda a její studium. Kudrnovský Alois, 1947 ve stejném pododd.
Vyšly čtyři svazky Úvodů do studia (ještě 3 – Filosofie, 4 – Psychologie a 10 – Přírodní vědy) z 12 zamýšlných.


Bohověda a její studium

Kudrnovský Alois, 1947
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Knihovna Studium, sv. 5.
Srov. Úvod do studia 2. Bohosloví – co a jak číst pro studium jeho jednotlivých oborů. Chudoba Bohdan (red.), 1946 ve stejném pododd.


Jindy a nyní. Dějiny českého národa.

Chudoba Bohdan, 1946
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Celkový dějepis Zemí Koruny české


Akord – časopis katolicky orientovaných autorů pro literární kritiku a teorii.

Durych Jaroslav, Chudoba Bohdan, Pecka Dominik, Dokulil Jan, Zahradníček Jan aj., 1948
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Vycházel ve třech etapách, v každé s jiným vydavatelem: 1. 1928 – 1933, 2. 1934 – 1939, 3. 1939 – 1948. Hodláme přinést jen výběr příslušných textů. Např. ve 2. etapě Edice Akord vydávala Hegerovy překlady Bible (viz pozn. b) v pododdělení 0101 Základní vydání celého Písma svatého česky nebo latinsky), které nebudeme publikovat; dokonce budeme vybírat i z Duchovní orientace, kterou vedl P. Dominik Pecka.
1. Akord – Časopis katolicky orientovaných autorů pro literární kritiku a teorii. Forst Vladimír, Trochtová Zina, 1985.
2. Zpráva o činnosti Moravana, spolku katolických akademiků. Drobný Antonín, Smékal Bedřich aj., 1931.
3. 1906 – 1946. Spolek katolických akademiků Moravan. Skoupý Karel, Uher Augustin aj., 1946.