Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Chmelíček Josef, Soukup Jan


Cesta do Francouz a do Špaňhel (Španěl), již vykonal a sepsal Josef Chmelíček. Díl I. až III. Výlet do Solnohradu. Náčrtky cestopisné.

Chmelíček Josef, Soukup Jan, 1873
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Posvátná místa ve světě

Díl I. 1869 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 36.). Díl II. 1872 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 39.). Díl III. Chmelíček Josef, 1873. Výlet do Solnohradu. Náčrtky cestopisné. Soukup Jan, 1873 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 40.).