Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Charlevoix Pierre-François-Xavier de


Paraguay v době jesuitských redukcí

Charlevoix Pierre-François-Xavier de, 2008
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Redukce a zahraniční misie vůbec vč. misionářů českých

Čtyři poznámky: 1. Skvělá kniha francouzského jesuity (1682 – 1761) dostala v úvodu a závěru moderní stigma (šlo prý hlavně o odstranění chudoby Indiánů, jejich evangelizace byla diskutabilní).
2. Původní znění (skoro 10 svazků) pečlivého historika je pro dnešního člověka neúnosné, krácení překladatelkou bylo ale citlivé; pomohla si kráceným německým vydáním.
3. Téma redukcí tím nekončíme, ale naopak začínáme.
4. Redukce, velkolepý pokus o vybudování Kristova pozemského království, byly zničeny osvícenci za kolaborace církevních činitelů vrcholící papežovým rozhodnutím (1773) zrušit jesuitský řád (řád přežil jen ve dnes stejným osvícenským Západem opovrhovaném Rusku); kniha o tomto pojednává poměrně zastřeně, zrušení řádu se autor už nedožil. Z uvedených důvodů některé části knihy vynecháváme.

    Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.