Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Chaloupecký Václav


Slovanská bohoslužba v Čechách, její politický, kulturní i historický význam.

Chaloupecký Václav, 1939
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Východ

Svatováclavský sborník na památku 1000. výročí smrti knížete Václava Svatého, VIII. str. 401 – 455 (celý tento svazek Sborníku je v pododd. 1503: Čeští světci). Připojujeme článek Slovanská bohoslužba v Českých zemích. Vašica Josef, 1940.


Svatováclavský sborník. Na památku 1000. výročí smrti knížete Václava Svatého. II. Svatováclavská tradice. Sv. 2. Prameny X. století. Legendy Kristiánovy o Svatém Václavu a Svaté Ludmile.

Chaloupecký Václav, 1939
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

Krátké separáty jsou v Knihovně i na dvou odpovídajících místech:
Kap. I. o umučení sv. Ludmily je zde u Fontes rerum Bohemicarum. Tom I.1. Prameny dějin českých. Díl I.1. Vitae sanctorum Životy svatých. Emler Josef aj. red., 1873 v pododd.: 1503: Čeští světci.
Kap. VIII. o slovanské bohoslužbě je v pododdělení 1405: Východ.

    Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.