Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Carthusiensis Ludolphus (Saxonia Ludolphus de)


Vita Christi seu Speculum vitae Christi

Carthusiensis Ludolphus (Saxonia Ludolphus de), 1878
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

1. vyd. 1470, předtím rukopisy.