Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Carbonel, J


Malá Terezie, životopis svaté Terezie Ježíškovy pro děti

Carbonel, J., 1929
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

Vyd. 2., opravené a rozšířené. Zveřejněno se souhlasem majitele autorských práv.