Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Bucko Vojtech


Cirkev Kristova v dejinách. Prehľadné dejiny Katolickej cirkvi zo zreteľom na slovenské dejiny

Bucko Vojtech, 1944
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání


Katolicke časopisectvo slovenské. Maďarské katatolicke časopisectvo na Slovensku.

Bucko Vojtech, 1934
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

ČKD 1934, č. 2, str. 106 – 108 a č. 6, str. 372n.