Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Brynych Edvard Jan Nepomucký, Janský Karel


Katechése dle přednášek J. M. † Nejdůstojnějšího Pána biskupa Edvarda Jana Brynycha.

Brynych Edvard Jan Nepomucký, Janský Karel, 1903
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

P. Karel Janský – farář v Uhersku a nakladatel.