Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Bransiet Mathieu


Rozjímání o řeholním životě pro bratry škol křesťanských. Díl první. Díl druhý.

Bransiet Mathieu, 1936
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři

Díl první, 1935. Originál Résumés des méditations à l'usage des Frères des Ecoles Chrétiennes, 1866 (1. vyd., vyšlo pak ještě několikrát). Autor byl 10. generálním superiorem školských bratří v letech 1838 – 1874 a sám sebe nazýval Frère (fráter, bratr) Philippe (* 1792, † 1874).


Rozjímání o posledních věcech člověka s dodatkem rozjímání o hříchu a o svátosti pokání

Bransiet Mathieu, 1935
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem

Originál Méditations sur les fins dernières, 1862 (1. vyd., od 3. vyd. 1889 název doplněn ... suivies des méditations sur le péché et le sacrement de pénitence). Zajímavostí je, že anglicky vyšlo ještě r. 2010 a znovu r. 2011.